23 MAART 2011

Start uitvoering gebiedsontwikkeling De Mars in Zutphen

De grote transformatie van het industriegebied aan de IJssel krijgt een directe verbinding met de binnenstad door onderdoorgangen van het spoor.

Normal_2011-03_zdm

Door het graven van een nieuwe haven wordt de relatie met de rivier versterkt. Het wordt een gemengd stadsgebied met duizend woningen, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen. Het stedebouwkundig plan is door KCAP ontworpen en in samenwerking hebben we het landschapsplan, een weefsel van lanen, straten, pleinen en hoven gemaakt en vormen we het kwaliteitsteam.


zie ook www.noorderhavenzutphen.nl/

Twitter