17 DECEMBER 2008

Cascade wederom glansrijk tweede in ontwikkelcompetitie Park Zandweerd Deventer!

Normal_2007_12_dzw

Nadat het eerste juryrapport nietig was verklaard, heeft een nieuwe jury haar oordeel geveld. Op kwaliteit scoort het plan Cascade het beste, maar vanwege het grondbod eindigt het als tweede. Het jurycommentaar: ’De consistentie en samenhang van de architectonische vormgeving met het stedebouwkundig plan en de inrichting van het landschap vallen ten opzichte van de andere inzenders in positieve zin op. De manifestatie van de icoon vanuit het landschap is in de ogen van de commissie slechts in één ontwerp (Cascade) echt geslaagd.’

Twitter